Γράφτηκε στις . Δημοσιεύτηκε στο Νέα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ