Συσκευασία ασκού 3,5,10,20 Lt από kraft υλικά. Διασφαλίζει την ποιότητα του προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ανθεκτικότητα του κάνει την συσκευασία αυτή να υπερτερεί έναντι πολλών άλλων.