Τα φάρμακα απαιτούν συσκευασίες υψηλών προδιαγραφών. Οι συσκευασίες μας, εξασφαλίζουν τη διατήρηση των φαρμάκων στις επιθυμητές συνθήκες (θερμοκρασία, υγρασία) και την ασφαλή μεταφορά τους. Το όνομα των φαρμάκων αναγράφεται και σε γραφή Braille στη συσκευασία.