Συσκευασίες τροφίμων κατάψυξης – ψυγείου. Κατάλληλες για να αντέχουν σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων.