Συσκευασία Dimello

Η μοναδικότητα στην συγκεκριμένη συσκευασία για κάψουλες espresso έγκειται στον ιδιαίτερο σχεδιασμό καθώς και στην υψηλή ποιότητα εκτύπωσης . Ο παραπάνω συνδυασμός καθιστά την συσκευασία ιδιαίτερα ελκυστική.

  • Budget:

  • Likes:

    5